Portefølje

En oversikt over mine mest ambisiøse og tidkrevende prosjekter de siste årene.


2013 – 2015: WordKrangle

Et Scrabble-lignende spill som opprinnelig var bacheloroppgaven min da jeg gikk dataingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST):

Spillet kunne kjøres på Android, PC, Mac, og Linux. Det var også planlagt for iOS.

Klienten ble lagd i Unity3D, med kode i C# og UnityScript. På Android ble det i tillegg en oppdateringsklient som hentet statusmeldinger fra spillet, i tilfelle man venter på en motspiller og lukker programmet litt. Denne ble lagd i Android Studio og Java. For alt det grafiske brukte jeg Photoshop.

Serveren var først i PHP som kjørte i Apache, så C# som kjørte på .NET, før den til slutt ble i JavaScript som kjørte på Node.js. Operativsystem og leverandør ble Ubuntu Linux og Amazon Web Services. Og for å ta i mot betalinger brukte jeg Stripe og Express.js.


2011 – 2012: WikiMotifs

En app for Android som inneholdt det viktigste fra hver artikkel på Wikipedia:

Informasjonen hentet jeg fra nedlastede datafiler som Wikipedia selv tilbyr. For å bearbeide denne lagde jeg et eget analyseverktøy i NetBeans med Java.

Klienten og alle artikkelbibliotek ble også lagd i Java, men med Eclipse.

For det grafiske brukte jeg Photoshop.