Tukling med det frie markedet

Det er ikke rent sjelden at politikere bestemmer seg for at de skal hjelpe konsumenter eller finansiere sosiale goder ved hjelp av skatter og avgifter.

Men til tross for gode intensjoner gir det ofte uante konsekvenser.

Eksempel 1. Innføring av en makspris fordi man syns nåværende pris er for høy:

tukling1

En lavere mengde selges og man får frustrerte kjøpere, til tross for økt konsumentoverskudd (KO). Samlet sett blir det tap av samfunnsøkonomisk overskudd (SO).

Eksempel 2. Subsidiering fordi man syns nåværende pris er for høy:

tukling2

Om fellesskapet dekker forskjellen mellom markedspris og den nye salgsprisen man gir til konsumentene vil mengden som kjøpes øke. Dette gir tap.

Eksempel 3. Skatt/avgift som gjør prisen høyere:

tukling3

Ved høyere pris kjøpes det mindre. KO og produsentoverskudd (PO) går derfor begge ned, dermed gjør SO det samme.

Hva avgjør om man skal fortsette produksjon?

For å avgjøre om man skal fortsette en produksjon av noe .. :

I det lange løp: Prisen må være høyere enn gjennomsnittlig total kostnad, optimal mengde blir den som gir pris lik marginal kostnad.

I det korte løp: Prisen må være høyere enn gjennomsnittlig variabel kostnad, optimal mengde blir også her den som gir pris lik marginal kostnad.

OBS: For monopol og oligopol blir dette annerledes!