Etterspørselskurven

En etterspørselskurve ser slik ut:

ettersporsel1

For hver tilgjengelige mengde eksisterer det en makspris per enhet som man er villig til å betale, en såkalt reservasjonspris.

Kurven kan gjelde bare èn person eller flere – til og med et helt marked.

I virkeligheten blir kurven buet om den gjelder flere folk, årsaken er at reservasjonsprisene til hver enkelt vil variere.

Hvor mye reservasjonsprisen går ned er avhengig av varen/tjenesten. Men den er uansett alltid høyest til å begynne med (fordi man trenger de første enhetene mest), før den så går nedover til mer man velger å kjøpe.

Eksempel på absolutt og komparativt fortrinn

Tabellen nedenfor viser tidsforbruket til to personer for to ulike aktiviteter:

absolutt-komparativt-fortrinn2

Hvem har absolutt fortrinn, og hvem har komparativt fortrinn?

Det er opplagt at Bernt suger på begge deler. For Scorpio bruker mindre tid og har derfor et absolutt fortrinn i begge aktiviteter.

For å finne komparativt fortrinn er det greit med oversikt over alternativkostnader:

absolutt-komparativt-fortrinn1

Bernt får komparativt fortrinn i å vaske gulv, siden han gir opp mindre enn det Scorpio gjør.