Hvorfor finnes det så mange store dominerende firmaer?

Årsaken til at det finnes så mange store dominerende firmaer er at det stadig trengs mer forskning, designarbeid, ingeniørarbeid, o.s.v., om man skal få en vare eller tjeneste ut på markedet. Og det må i tillegg produseres og selges styggmange enheter som man kan fordele alle de faste kostnadene på, for at enhetsprisen skal bli overkommelig.

Dette er derfor ikke noe alle kan holde på med.

Eksempel: Prosessorer i datamaskiner.

Markedsmakt

Et firma har markedsmakt når det har evne til å skru opp prisen på varen eller tjenesten de tilbyr, uten at de mister mye av salgene.

Kilder til slik makt er,

  • kontroll over tilgjengelige produksjonsressurser
  • patenter og opphavsrettigheter
  • spesialavtaler med myndigheter, o.s.v.
  • stordriftsfordeler og naturlig monopol
  • nettverksøkonomier.