Styring

Hovedsaklig finnes det to former for styring av en organisasjon:

  • Taktisk styring, her tenker man på det som skal gjøres over lengre tid, f.eks. 1 år.
  • Operativ styring, dette dreier seg om det som må gjøres dag-til-dag i nær fremtid.

Altså er det både langsiktig- og kortsiktig styring, og begge er viktige.

Sosial motivasjon

Når individets forhold til medarbeidere er en kilde til motivasjon.

Hvor stor denne motivasjonen er avgjøres av flere faktorer:

  1. Likeverdsteorien. Denne sier at man ønsker det samme som det de andre får, når man yter like mye som dem.
  2. Prosedyrerettferdighet. Opplevd rettferdighet i de metoder som brukes når goder skal fordeles blant de ansatte.
  3. Interaksjonsrettferdighet. Som handler om hvordan man blir behandlet av de andre på jobben.