Begrenset handlefrihet

Det er lett å tro at siden Norge er et rikt land kan man sløse litt her og der hipp som happ når man er en kommune – fordi det er lett å få bevilget mer, men dette er ikke tilfellet.

Det finnes et finansielt ansvarsprinsipp som sier at de som nyter godt av et tilbud også må bære kostnaden, fordi det ikke skal utsettes til senere generasjoner.

For å sikre bærekraftig økonomisk utvikling er det en rekke krav – de viktigste er:

  • Driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.
  • Regnskapsmessige underskudd fra tidligere år skal dekkes inn.
  • Engangsinntekter skal ikke brukes for å dekke driftsutgifter.
  • Det kan kun lånes for å finansiere eiendeler av varig verdi.

Dessverre er det ikke alle kommuner som bryr seg om dette.