Samfunnsvitenskapelig metode

Den samfunnsvitenskapelige metoden er en metode for å lære noe om et bestemt tema.

Dette blir litt vagt, så på mer forståelig norsk kan man si at det er snakk om å gjøre ting på en bestemt måte når man skal lære om noe. Enda enklere kan man si at det er en metode for å lære.

I praksis blir det slik at man benytter standardiserte og aksepterte fremgangsmåter i stedet for å finne på noe selv .. Hvordan kvaliteten på svarene blir vil være avhengig av hvilke fremgangsmåter som benyttes og hvordan.

Triggerstrategi

Innenfor spillteori har man at hvis en part i et repetivt spill velger triggerstrategi vil han i starten forsøke å samarbeide med motparten fordi begge vil tjene på det.

Om motparten da velger å ikke samarbeide og i stedet utnytter situasjonen for egen vinning er dette en "trigger" som gjør at han fra nå vil bli straffet.

"Straffen" er at parten som forsøkte å samarbeide i stedet velger den strategien som er best for han når motparten ikke vil samarbeide. Vanligvis betyr dette at begge taper på det når man sammenligner med hva de kunne fått om de hadde samarbeidet.

For å finne ut om samarbeid er riktig må man sammenligne sum gevinst med og uten samarbeid, dette inkluderer nåverdi av fremtidig gevinst.