Maktfordelingsprinsippet

Statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner:

  1. Utøvende – her blir lover utarbeidet. Dette gjøres av regjeringen.
  2. Lovgivende, som vedtar lover. Dette er Stortinget ansvarlig for.
  3. Dømmende, som er domstolen, hvor lover tolkes og anvendes i rettssaker.

Dette er maktfordelingsprinsippet, et politisk-juridisk prinsipp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.