Deduksjon vs. induksjon

Å trekke en slutning utifra hva som gjelder generelt er deduksjon, mens å trekke en slutning fra enkelterfaringer blir induksjon.

Deduksjonseksempel: Mennesker kan ikke fly sånn som fugler, dermed kan heller ikke jeg det.

Induksjonseksempel: Jeg kan ikke fly sånn som en fugl, dermed kan sannsynligvis heller ikke andre mennesker det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.