Forskningsdesign

I alt finnes det hovedsaklig tre måter å belyse pluss løse en problemstilling:

  1. Eksplorerende design. Her er problemstillingen og innsikten i den mangelfull fordi man vet lite om temaet. Man må derfor forsøke å lære mer, dvs. finne mer informasjon. Samme som utforskende design.
  2. Deskriptivt design. Her beskriver man samfunnet/verden slik den er. Man er ikke opptatt av å finne årsaker eller teste hypoteser.
  3. Kausalt design. Her er fokuset på kausalitet – altså årsakssammenhenger. Man ønsker å vite om X (som kommer først) forårsaker Y (som kommer senere) ved betingelsene Z. Her må man utføre eksperimenter.

Forskningsdesign er det samme som undersøkelsesdesign.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.