Fokusgruppe

Når en gruppe mennesker samles for å diskutere et gitt tema blir dette en fokusgruppe som gir kvalitativ informasjon. Dette er en mye brukt kilde til informasjon siden det går veldig raskt.

Men den har også noen svakheter: Enkeltutsagn kan bli tillagt for mye vekt, moderatorer eller dominerende personer i gruppa kan styre svarene, det kan bli mye data som det er vanskelig å håndtere, og svarene som gis lar seg ikke generalisere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.