Eksperiment vs. kvasieksperiment

Når man utfører et eksperiment jobber man utifra en hypotese som man gjerne vil bekrefte eller avkrefte. Men for å utføre et ekte eksperiment trenger man først minst to grupper som består av et eller annet. Ene gruppa blir da kontrollgruppe som man ikke skal gjøre noe med, mens den andre/tredje/.. blir "eksperimentgruppe" som man "tukler" med.

Eksempel: Man kan ha som hypotese at lysterapi hjelper når man har vinterdepresjon.

Her må man gi "eksperimentgruppa" lysterapi også sammenligne med kontrollgruppa for å se om de blir mindre deprimerte. Lysterapi blir en uavhengig variabel som man selv kontrollerer for å se om den avhengige variabelen (vinterdepresjon) påvirkes.

OBS: Det er veldig viktig at gruppene er like, og for å få til dette må man sette de sammen helt tilfeldig. Hvis ikke får man i stedet et kvasieksperiment.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.