Samfunnsvitenskapelig metode

Den samfunnsvitenskapelige metoden er en metode for å lære noe om et bestemt tema.

Dette blir litt vagt, så på mer forståelig norsk kan man si at det er snakk om å gjøre ting på en bestemt måte når man skal lære om noe. Enda enklere kan man si at det er en metode for å lære.

I praksis blir det slik at man benytter standardiserte og aksepterte fremgangsmåter i stedet for å finne på noe selv .. Hvordan kvaliteten på svarene blir vil være avhengig av hvilke fremgangsmåter som benyttes og hvordan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.