Kritiske suksessfaktorer

Enhver virksomhet vil alltid være avhengig av noe bestemt som avgjør om man har suksess eller går konkurs – dette blir da en kritisk suksessfaktor. Noen selskaper har mange slike, andre har kanskje veldig få.

Noen eksempler:

  • Flyselskaper må finne ut hva som gir lavest kostnad per sete, per km eller mil.
  • Tidsskrifter (aviser, blader, o.s.v.) har alltid noen som sier opp abonnementet sitt, da må antallet som starter nytt abonnementet være større.
  • Konsulentselskaper må se på hvor mange timer de fakturerer for, sammenlignet med totalt antall disponible.
  • o.s.v.

Man må ha mest mulig av det som gir fortjeneste .. i grunn veldig opplagt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.