Generalforsamling

Alle aksjeselskap er pålagt å avholde generalforsamling, se asl. § 5-5. Styret innkaller og møtet avholdes innen seks måneder etter slutten av forrige regnskapsår. Her godkjennes årsregnskap og det vedtas utbytte. I tillegg tar man opp andre aktuelle saker.

På generalforsamling velges det også ny revisor (asl. §§ 7-17-3) hvis dette trengs. De som er unntatt fra revisorplikt kan selvsagt velge vekk revisor, dette er ikke mulig om man er morselskap i konsern.

Noen ganger må det også avholdes ekstraordinær generalforsamling hvis det er noe viktig som ikke kan vente til neste gang. Hvis styret ikke vil kalle inn kan aksjonærer med minst en tidel av aksjekapitalen tvinge selskapet, samme gjelder revisor. Se asl. § 5-6 for alle detaljer.

På en generalforsamling er man pålagt å føre protokoll.

Om ikke annet står i vedtektene er det simpelt flertall (>50%) som gjelder for vanlige saker og 2/3-flertall for vedtektsendringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.