Dekningsdifferanse

Vanligvis er det forskjell mellom det som er innkalkulert på forhånd og det som er regnskapsført, når det er snakk om indirekte kostnader.

Et positivt avvik betyr at det er innkalkulert for mye – da er det overdekning. Og vice versa.

Hvis det oppstår et slikt avvik har man det som heter for dekningsdifferanse, og om avviket er stort nok blir det gjenstand for analyse.

Analyse

Når man har store avvik må man sammenligne de innkalkulerte indirekte kostnadene med det opprinnelige budsjettet, og se hva som gikk galt.

Volumavvik

Om produksjonsnivået ikke ble slik som budsjettert får man et volumavvik, dette er en type avvik som opplagt kun gjelder faste kostnader. Her er det satsen for faste kostnader per enhet som vil være brukt for feil antall enheter.

Et negativt avvik betyr at det ble produsert for lite, et positivt avvik betyr at det ble for mye:

volumavvik=innkalkulerte\;kostnader-budsjetterte\;kostnader

Forbruksavvik

Når forbruket av produksjonsfaktorene i virkeligheten ikke blir som budsjettert, og/eller de tilhørende prisene har endret seg, får man noe som heter for forbruksavvik.

Dette kan skje både faste og variable kostnader:

forbruksavvik=budsjetterte\;kostnader-regnskapsf\o{}rte\;kostnader

 

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.