EU-rett

Lover og regler vedtatt i EU som gjelder for medlemsland kan ta fire former:

  • Traktat. Dette er en internasjonal rettslig bindende avtale. Samme som konvensjon, avtale, pakt og protokoll.
  • Forordning. Et vedtak om ny rett hvor dens ordlyd må innlemmes og bli del av gjeldende rett i ethvert medlemsland.
  • Direktiv. En annen type vedtak hvor man slår fast et eller flere mål. Deretter er det opp til hvert medlemsland å implementere noe på egenhånd som gjør at målene nås.
  • Rekommandasjon. En juridisk ikke-bindende oppfordring.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.