Norges offentlige utredninger

Norges offentlige utredninger (NOU) gjør lovforarbeid hvor resultatet blir et dokument med samme navn.

En komitè nedsettes av regjering eller et departement. Den ferdige NOU-en sendes ut på høring til alle interessenter som så kan komme med tilbakemeldinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.