Kontinuitetsprinsippet

Den skattemessige stillingen bør ikke la seg forandre bare fordi man mottar arv eller gaver.

Heller ikke når næringsvirksomhet blir omdannet p.g.a. sammenslåing eller oppsplitting.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.