Antitetisk tolkning

Antitetisk tolkning – når man benytter den logiske motsetningen som kommer frem i en lovs ordlyd.

Et eksempel: Vergemålsloven sier at alle under 18 er umyndige. Tolker man dette dithen at da må alle over 18 være myndige, får man en antitetisk tolkning av loven (som ikke alltid vil stemme).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.