varargs

Som med C# og sikkert en rekke andre språk har også Java mulighet for å ha funksjoner/metoder som kan ta et ukjent antall innverdier.

Her er to slike funksjoner/metoder hvor man kan mate inn så mange String man vil:

public static void skrivUtMedMellomrom(String ... tekst) {
   String linje = "";
   for (String t : tekst) {
      linje += t + " ";
   }
   linje = linje.trim();
 
   System.out.println(linje);
}
public static void skrivUtMedMellomrom(int antallMellomrom, String ... tekst) {
   String linje = "";
   for (String t : tekst) {
      linje += t;
      for (int m = 0; m < antallMellomrom; m++) {
         linje += " ";
      }
   }
   linje = linje.trim();
 
   System.out.println(linje);
}

For å teste kan man for eksempel kjøre følgende:

public static void main(String[] args) {
   skrivUtMedMellomrom("Dette", "er", "en", "test!");
   skrivUtMedMellomrom(3, "I", "want", "cake!");
}

.. som gir:

Dette er en test!
I   want   cake!

String er ikke det eneste som er støttet selvsagt, alle typer kan benyttes.

Og signaturen trenger ikke være slik den er over – man har uendelig mange muligheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.