Nøkkeltall

Resultat

driftsmargin=\frac{driftsresultat}{driftsinntekt} resultatgrad=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{totale\;inntekter} profittmargin=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{driftsinntekter} selvfinansieringsevne=resultat\;f\o{}r\;skatt-betalbar\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer

Avkastning

TKR=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{gjennomsnittlig\;totalkapital} EKR\;etter\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;etter\;skatt}{gjennomsnittlig\;egenkapital} EKR\;f\o{}r\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt}{gjennomsnittlig\,\,egenkapital} =TKR+(TKR-gjenn.s.gjeldsrente)\cdot\frac{gjeld}{egenkapital}

(Dette er den såkalte brekkstangformelen.)

 

avkastning\;p\mathring{a}\;eiendeler=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{eiendeler}

Arbeidskapital

Bør tilsvare 50% av omløpsmidlene og 50-100% av varelageret.

=oml\o{}psmidler-kortsiktig\;gjeld =egenkapital+langsiktig\;gjeld-anleggsmidler arbeidskapitalens\;omsetningshastighet=\frac{driftsinntekter}{arbeidskapital}

Likviditet

kassakredittens\,utnyttelse=\frac{utnyttet\,kassakreditt}{kassakredittlimit} forholdstall\;for\;langsiktig\;gjeld=\frac{langsiktig\;gjeld}{langsiktig\;gjeld+egenkapital}

 

dekningsgrad\;for\;finanskostnader= =\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer}{finanskostnader}

 

likviditetsgrad\;1=\frac{oml\o{}psmidler}{kortsiktig\;gjeld} mest\;likvide\;oml\o{}psmidler=oml\o{}psmidler-varebeholdning

likviditetsgrad\;2=\frac{oml\o{}psmidler-varebeholdning}{kortsiktig\;gjeld} bør være \geq1

(På engelsk kalles likviditetstest 1 for «current ratio» og 2 for «quick ratio».)

Hvis ubenyttet kassakreditt legges til omløpsmidlene kan likviditeten forbedres. I tillegg kan benyttet kassakreditt trekkes fra kortsiktig gjeld hvis det er enkelt å få mer.

 

Diverse

kapitalens\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{gjennomsnittlig\;totalkapital} leverand\o{}rkredittid\;i\;snitt=\frac{leverand\o{}rgjeld\;i\;snitt}{innkj\o{}p\;inkludert\;mva}\cdot365 gjennomsnittlig\;varelager=\frac{varelager\;IB+varelager\;UB}{2} lagerets\;oml\o{}pshastighet=\frac{vareforbruk}{gjennomsnittlig\;varelager} gjennomsnittlig\;lagringstid=\frac{365}{lagerets\;oml\o{}pshastighet} gjennomsnittlig\;gjeldsrente=\frac{renter}{gjennomsnittlig\;gjeld} eiendelers\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{eiendeler} egenkapitalmultiplikatoren=\frac{eiendeler}{egenkapital}

 

avkastning\;p\mathring{a}\;egenkapital= =profittmargin\cdot eiendelers\;oml\o{}pshastighet\cdot egenkapitalmultiplikatoren

(Dette er DuPont-formelen.)

Notater

Driftsinntekter er samme som salgsinntekter.

Finanskostnader er det samme som renter og gjeldskostnader.

EKR er forkortelse for egenkapitalrentabilitet.

TKR er forkortelse for totalkapitalrentabilitet/totalrentabilitet.

IB er selvsagt inngående balanse, mens UB blir utgående.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.