Kontantstrømoppstilling

En kontantstrømoppstilling viser hvor man har fått tak i penger og hva man brukte dem på. Altså fokuserer man på innbetalinger og utbetalinger – ikke inntekter og kostnader.

Er mest vanlig i litt større organisasjoner, hvor man kan dele opp i tre kategorier:

  1. Fra den daglige driften – referert til som operasjonelle aktiviteter. Her strømmer det inn penger fra salg samt rente- og utbytteinnbetalinger. Samtidig strømmer det penger ut fordi man stadig bruker ressurser (som f.eks. arbeidskraft) og om man foretar renteutbetalinger og/eller skattebetalinger.
  2. Fra finansieringsaktiviteter. Penger strømmer inn som egenkapital og lån, og så ut igjen når man betaler ned på gjeld, samt foretar utbetalinger av utbytte og/eller egenkapital.
  3. Fra investeringsaktiviteter. Penger går inn og ut når man handler i driftsmidler og ellers andre anleggsmidler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.