Balanseoppstilling

Viser den økonomiske stillingen på et gitt tidspunkt. Minstekravet er at denne utarbeides èn gang i året og da ved årets utgang.

Balansen kan uttrykkes på flere måter:

eiendeler=egenkapital+gjeld anleggsmidler+oml{\o}psmidler=egenkapital+langsiktig\,gjeld+kortsiktig\,gjeld

Trikset med balansen er altså at sidene skal være like store:

I rapportform listes riktignok eiendeler først, så egenkapital samt gjeld.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.