Tilbakebetalingsmetoden

Summer kontantstrømmer til summen blir lik 0.

Eksempel: Hva blir tilbakebetalingstiden for et prosjekt hvor kontantstrømmene er -600, 300, 200, og 200? (Her er altså -600 det innbetalte beløpet som skal betales tilbake.) Svaret blir 2.5 år siden 300 blir betalt tilbake første året, 200 andre året, og 100 første halvdel av det tredje året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.