Aksjeselskap

Et aksjeselskap (AS) er en type virksomhet hvor eierne ikke kan bli stilt personlig ansvarlige hvis ting går ad undas og aksjeselskapet må oppløses. Man er i stedet kun ansvarlig med det som er innbetalt av aksjekapital.

I midlertid finnes det noen unntak:

  1. Om man som aksjonær har garantert for et lån nytter det ikke å forsøke å hjemme seg bak selskapet når det blir betalingsproblemer.
  2. Daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer kan alle bli holdt personlig ansvarlige hvis de er med på å ta en avgjørelse som viser seg å være veldig lite klok. Se asl. § 17-1 for hele bestemmelsen.

Siste punktet over er et av flere krav som innskrenker friheten man ellers ville hatt i et ansvarlig selskap. Dette blir konsekvensen av velge virksomhet med begrenset ansvar. Et annet eksempel er handleplikten som skal sørge for forsvarlig drift og beskyttelse av kreditorer.

For å starte et AS må man stifte det. Minimumskapitalen er 30 000 NOK.

Siden et AS har regnskapsplikt har det bokføringsplikt i tillegg.

De selskapsmessige organene/enhetene er generalforsamlingen, styret,  daglig leder og eventuelt revisor.

Aksjeselskap er det samme som privat aksjeselskap da aksjene omsettes bare hvis aksjonæravtalen, eventuelt vedteker, og eierne tillater det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.