Markedsmakt

Et firma har markedsmakt når det har evne til å skru opp prisen på varen eller tjenesten de tilbyr, uten at de mister mye av salgene.

Kilder til slik makt er,

  • kontroll over tilgjengelige produksjonsressurser
  • patenter og opphavsrettigheter
  • spesialavtaler med myndigheter, o.s.v.
  • stordriftsfordeler og naturlig monopol
  • nettverksøkonomier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.