Perfekte markeder

Perfekte markedet er markeder som er i likevekt:

markedslikevekt1

Også kjent som frikonkurranse og fullkommen konkurranse

Kjennetegnes ved følgende:

  1. Alle selger samme standardiserte vare eller tjeneste.
  2. Har veldig mange kjøpere og selgere som hver for seg er ubetydelige.
  3. Produksjonsressurser er mobile og kan brukes i andre markeder.
  4. Både kjøpere og selgere er velinformerte.

I et stort nok marked blir derfor både tilbud og etterspørsel for den enkelte kjøper og selger lett å forholde seg til:

markedslikevekt-enkelt-perspektiv

Som kjøper kan man kjøpe så mye man vil, som selger kan man selge så mye man vil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.