Et uperfekt konkurrerende firma

Et firma som til en viss grad kan påvirke prisen på varen/tjenesten som tilbys er et uperfekt konkurrerende firma. De vil da møtes med en nedadgående etterspørselskurve.

Optimal mengde solgt blir dermed når marginal inntekt (altså nytte) er lik marginal kostnad – som her vil bli under prisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.