Mindreverdige varer og tjenester

Mindreverdige varer og tjenester får økt etterspørsel hvis kjøpers inntekt faller, da flyttes etterspørselskurven til høyre / oppover. Om inntekten i stedet øker vil etterspørsel minke, og kurven flyttes mot venstre / nedover.

Eksempel: Billig smaksløs middag kjøpt og lagd på egenhånd fordi man er student, vs. middag spist på restaurant fordi man har jobb og fast inntekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.