Marginal nytte og kostnad

Marginal nytte, også kjent som grensenytte, er økningen i nytte når man fortsetter med en aktivitet. Tilsvarende har man marginal kostnad, også kjent som grensekostnad, som da er økningen av kostnadene.

(Det er disse verdiene man bør ta hensyn til når man prøver å bestemme seg for om det er verdt å kjøpe eller produsere en enhet til av noe. I stedet bruker mange gjennomsnitt og diverse prosenter som blir misvisende.)

Et eksempel:

Går man til en kiosk på en varm sommerdag for å kjøpe is, vil første isen ha veldig høy (marginal) nytte fordi den gir mye glede.

Men til flere is man kjøper til lavere blir (den marginale) nytten – altså nytten per is. Og til slutt vil den faktisk være lavere enn (den marginale) kostnaden – altså kostnad per is. Når dette skjer slutter man plutselig å kjøpe is, fordi man da ikke lengre syns at det er verdt det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.