Eksempel på bokføring av avdrag

En kommune har et lån som skal avdras over 40 år da dette er levetiden til investeringen som ble lånefinansiert. Lånesummen er 100 millioner norske kroner, hvert avdrag med forenklet metode blir da 2.5 millioner per år.

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
Bank (E)               2 500 000
Langsiktig gjeld (G)  2 500 000
-
DRIFTSREGNSKAP:
Utgift         2 500 000
Kapitalkonto             2 500 000

Å betale avdrag vil gjøre likviditeten dårligere.

TBC

Eksempel på bokføring av lånemiddelbruk

En kommune bygget nytt basseng for 100 millioner lånte kroner, men har kun brukt 95:

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
(1) Bank (E)             95 000 000
(1) Anleggsmidler (E)  95 000 000
(2) Memoria              95 000 000
(2) Motkonto memoria  95 000 000
-
INVESTERINGSREGNSKAP:
(1) Utgift       95 000 000
(1) Kapitalkonto           95 000 000
(2) Inntekt              95 000 000
(2) Kapitalkonto    95 000 000

Man kan kun bruke (dvs. inntektsføre) så mye av lånemidlene som man faktisk har brukt.

Eksempel på bokføring av lån

En kommune får lån på 100 millioner norske kroner som skal brukes på å bygge stort nytt innendørs basseng:

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
Bank (E)        100 000 000
Langsiktig gjeld (G)         100 000 000
Memoria         100 000 000
Motkonto memoria           100 000 000

Pengene går inn på konto, og langsiktig gjeld øker. Siden dette er lånemidler må man også bruke memoriakonto (altså "huskekonto") som viser hvor mye ubrukte lånemidler man har.

At det benyttes motkonto for memoriakontoen er bare p.g.a. det dobbelte bokholderis prinsipp.