Standardkostkalkulasjon

I tilleggskalkulasjon er utgangspunktet den totale budsjetterte produksjonen når indirekte kostnader skal kalkuleres inn. Problemet er at ved produksjonsavvik vil det beregnes inn for mye eller for lite indirekte kostnader.

For å få bedre kontroll anbefales ofte kostnadsstandarder. Da fastslår man i stedet hva som er direkte og indirekte kostnader på enhetsnivå. Dette muliggjør løpende oversikt over hvor mye som er påløpt. Avviksanalyser underveis er da også mulig, og det er en kjempefordel.

McDonalds er et godt eksempel hvor det benyttes mye kostnadsstandarder. Der har de til og med bestemt hva som er akseptabel ventetid før man får "maten" man har bestilt.

Andre fordeler er gode produktkalkyler og pålitelige lønnsomhetsanalyser.

Eksempel #1

Standardlønn

I et produksjonsselskap er det kjent at den gjennomsnittlige timelønnen i en tilvirkningsavdeling er 250 per time. Tariffestet betaling for bevegelige helligdager er lik 4.5% av timelønnen. Arbeidsgiveravgift er 14.1%. Og sats for feriepenger er 12%. Attpåtil er det visse andre kostnader som også oppstår, og disse tilsvarer 10% av brutto lønnskostnad.

Finn standard lønnssats når man skal beregne for bevegelige helligdager.

1. Først finner man sum\;timel\o{}nn+arbeidsgiveravgift=brutto\;l\o{}nnskostnad:

                         (kr.)
 Timelønn                     250
+ Lønn for bevegelige helligdager (4.5% x 250)  11.25
------------------------------------------------------
= Sum arbeidslønn                261.25
======================================================
+ Feriepenger (12% x 261.25)           31.35
------------------------------------------------------
= Sum timelønn                 292.60
======================================================
+ Arbeidsgiveravgift (14.1% x 292.60)      41.26
------------------------------------------------------
= Brutto lønnskostnad              333.86
======================================================

2. Også andre kostnader:

+ Andre kostnader (10% x 333.86)         33.39

5. Til slutt får man da standard lønnssats for bruk på helligdager:

------------------------------------------------------
= Standardlønn                 367.24
======================================================

Standardtid

For å lage èn enhet av noe går det f.eks. en halvtime på selve tilvirkningen. Per enhet er det også ett minutt betalt pause. Tilsvarende for rengjøring og rydding av eget arbeidsområde og resten av arbeidsplassen er tre minutter. I tillegg er det et halvt minutt p.g.a. daglig omstillingstid. Finn standardtid per enhet.

Dette er enkelt:

                         (min.)
 Basistid                     30
+ Pause                       1
+ Rengjøring og rydding               3
+ Omstillingstid                  0.5
------------------------------------------------------
= Standardtid                   34.5
====================================================== 

Standardkostnad

Produksjon på en bevegelig helligdag med gitt standardtid 34.5 og standardlønn 367.24 gir enhetlig standardkostnad lik 367.24\cdot \frac{34.5}{60}=211.16.

Nytt Telenor-krumspring

Igår kunne man igjen lese om elendige Telenor som gjør nye krumspring for å spare noen kroner her og der. Denne gangen sier de opp tusen kunder, eller mer, fordi de mener vedlikeholdskostnadene for infrastrukturen hos hver og en av de blir for høye. Dette skjer til tross for milliarder i utbytte, f.eks. 12.2 nå i starten av 2018.

Telenor har selvsagt all rett til å gjøre dette, de er tross alt ikke lovpålagt å tilby Internett til folk som bor spredt. De har en bunnlinje, og andre eiere enn seg selv, dermed må de tenke business. Men vent nå litt, det er jo staten som eier mest i Telenor. Det er ikke en grådig liten jævel som kun tenker avkastning.

Er det derfor nødvendig å kjøre over tusen kunder bare for å spare noen få millioner?

Og hva gjør dette med det middels gode omdømmet som Telenor allerede har?

Man kan spørre hvem som helst, de fleste vil ikke være veldig begeistret for Telenor. Årsaken er selvsagt sammensatt: Telenor er dyre, kundeservicen er variabel, de har vært innblandet i for mange korrupsjonsskandaler, de er maktmisbrukere, og sjefene er vanskelige å like.

I stedet for å ønske at man skal bli et verdensledende digitalt fyrtårn burde de fokusere på å heller bli et teleselskap for folk flest igjen, slik de var for lenge lenge siden.

Eller hva mener du, nå som du har lest dette innlegget? 😀

Tap på kundefordringer

For å beregne hvordan det skattemessige resultatet påvirkes av tap på kundefordringer er det en rekke sammenhenger man må ha klart for seg:

 1. I regnskapet har kundefordringer regnskapsverdi=p\mathring{a}lydende-regnskapsavsetning.
 2. Regnskapsavsetning for kundefordringer er en verdi man selv må finne frem til utifra hva man tror blir fremtidig tap. Her finnes det ikke et riktig/feil svar, det handler om å finne en verdi som gjør at tapene periodiseres riktig.
 3. Kundefordringer har også en skatteverdi=p\mathring{a}lydende-skatteavsetning hvor skatteavsetning=\frac{konstanterte\;tap\;i\;fjor+konstanterte\;tap\;i\;\mathring{a}r}{kredittsalg\;i\;fjor+kredittsalg\;i\;\mathring{a}r}\cdot 4\cdot p\mathring{a}lydende\;i\;\mathring{a}r\;inkludert\;mva.
 4. Konstanterte tap er allerede regnskapsførte tap hvor man ikke regner med å få noe.
 5. Som med andre eiendeler må man også for kundefordringer finne de midlertidige forskjellene, også er det differansen mellom dem som blir del av det skattemessige resultatet.

Når man er blitt gitt alle nødvendige opplysninger, eller har funnet de som mangler, er det fort gjort å beregne midlertidige forskjeller også finne endringen.

Et kortfattet eksempel med veldig enkle tall:

 

TBC

Produksjonsresultat

I driftsregnskapet for en produksjonsvirksomhet er det produksjonsresultatet som teller ..

Bidrag

For å finne produksjonsresultatet ved bidrag blir utgangspunktet følgende:

 Salgsinntekt
- Salgsmerkost
------------------------------
= Dekningsbidrag
+ Dekningsdifferanser
------------------------------
= Reelt dekningsbidrag
- Budsjetterte faste kostnader
------------------------------
= Produksjonsresultat
------------------------------

Selvkost

Følgende oppsett er utgangspunktet når man skal finne selvkost:

 Salgsinntekt
- Selvkost for solgte varer
---------------------------
= Produktresultatet
+ Dekningsdifferanser
---------------------------
= Produksjonsresultat
---------------------------